A- A A+
tło
07 wrzesień 2016
 1. I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach, warsztatach, spotkaniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Miejską Biblioteka Publiczną w Dąbrowie Górniczej, zwanych dalej wydarzeniami.
 3. Organizatorem wydarzeń jest Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej.
 4. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne.
 1. II.WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH
 2. Pierwszeństwo uczestnictwa w wydarzeniach mają posiadacze aktywnej karty bibliotecznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej.
 3. Uczestnikiem wydarzenia jest osoba, która spełnia wymogi określone w niniejszym regulaminie oraz została zakwalifikowana do udziału w wybranym wydarzeniu.
 4. Udział w wydarzeniach jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu lub nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego może skutkować skreśleniem z listy uczestników danego wydarzenia.
 6. Uczestnik po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu do udziału w wydarzeniu zobowiązuje się do ww. uczestnictwa.
 7. W przypadku wycofania się z uczestnictwa należy poinformować o tym fakcie organizatora lub prowadzącego, w zależności od rodzaju wydarzenia, osobiście lub telefonicznie (w godzinach 8:00
  - 15:00) przynajmniej 1 dzień przed rozpoczęciem wydarzenia.
 8. Dwukrotne niestawienie się na wydarzenie bez wcześniejszego poinformowania o rezygnacji z uczestnictwa jest jednoznaczne z trwałą rezygnacją i skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
 9. Okrycia wierzchnie, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, należy pozostawić w szatni. Szatnia jest bezpłatna.
 10. Zabrania się spożywania jedzenia w trakcie trwania wydarzeń.
 11. Zabrania się uczestnictwa w wydarzeniach osobom, które znajdują się pod wpływem środków odurzających.
 12. Zabrania się uczestnictwa w wydarzeniach osobom, które są nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.
 13. Uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
 14. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń osoby prowadzącej lub pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej.
 1. III.MIEJSCE I CZAS WYDARZEŃ
 2. Wydarzenia odbywają się wyłącznie w wyznaczonych miejscach oraz w określonych przez organizatora godzinach.
 3. Wydarzenia odbywają się na podstawie wcześniej ustalonego harmonogramu dostępnego na stronie internetowej organizatora: biblioteka-dg.pl
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie.
 5. Wydarzenia odbywają się przy frekwencji nie mniejszej niż 3 uczestników.
 6. Odwołanie lub przeniesienie wydarzenia może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym powiadomieniu uczestników (z wyprzedzeniem czasowym dostosowanym do częstotliwości wydarzeń), z wyjątkiem wypadków losowych.
 7. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odpracowania odwołanych zajęć. Decyzję o tym oraz termin i godziny ustala osoba prowadząca w porozumieniu z organizatorem.
  1. IV.WYPOSAŻENIE SALI I KORZYSTANIE Z ZASOBÓW MATERIALNYCH INSTYTUCJI
 8. Obowiązuje zakaz wynoszenia wyposażenia sali poza budynek instytucji bez wcześniejszej zgody organizatora.
 9. Odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia sali wynikające z jego niewłaściwego użytkowania ponosi uczestnik (w przypadku nieletnich są to jego prawni opiekunowie) i zobowiązuje się do naprawy lub odkupienia uszkodzonego/zniszczonego mienia.
 10. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za wyrządzoną szkodę odpowiada osoba prowadząca.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na terenie instytucji.
 1. V.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnictwo w wydarzeniach oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników przez organizatora w celach informacyjnych i promocyjnych. Uczestnictwo w wydarzeniach równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na rejestrowanie i publikację zdjęć, nagrań i innych form zapisu audiowizualnego wykonywanych podczas trwania wydarzeń, zgodnie z  Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2016 r. poz. 922).

 1. VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Uczestnik dokonując zgłoszenia akceptuje wszystkie zasady uczestnictwa w wydarzeniach zawarte w niniejszym regulaminie.
  2. Regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. W przypadku dokonania takich zmian zobowiązuje się do poinformowania uczestników.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.09.2016 r.

Nasi Partnerzy

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej ul. Tadeusza Kościuszki 25 tel. 32 639 03 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bip

Odwiedzin dzisiaj: 379
Odwiedzin w tygodniu: 1296
Odwiedzin w miesiącu: 13984
Odwiedzin w zeszłym roku: 0
Wszystkie: 4193645